Προσωπική Ανάπτυξη

Προσωπική Ανάπτυξη

  • 50 minutes
  • Fixed rate
  • Location 1

Service Description

Παρέχεται συμβουλευτική όσο αφορά ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων χρήσιμες σε σχέσεις αλλά και σε επαγγελματικούς τομείς.


Contact Details

  • Location 1

    + 99454398

    orestiskas@gmail.com